KADIKÖY PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ (PDKS)

 0 (850) 304 46 16 – 0212 667 84 84 – 0212 619 11 11

Kadıköy Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS), şirket personelinin giriş-çıkış zamanlarının kayıt altına alınması ve bu kayıtlarla ilgili günlük ve aylık raporların oluşturulmasını sağlayan, bilgisayar tabanlı elektronik bir sistemdir.

Kadıköy Personel Devam Kontrol Sisteminde (PDKS) işletmelerin ihtiyaçlarına göre farklı ekipmanlar kullanılabilmektedir. Kullanılacak kart tipine (proximity veya mifare kart) göre uygun kart okuyucular seçilebilir. Parmak izi uygulaması isteniyor ise parmak izi okuyucu ünite kullanılabilir.

Kadıköy Personel Devam Kontrol Sistemine (PDKS) dilenirse turnikeler de ilave edilebilir. Kart veya parmak izi okuyucular turnikelerin üzerlerine monte edilerek röle açtırılır.

Kadıköy Personel Devam Kontrol Sisteminde (PDKS) terminal üzerinde biriken giriş ve çıkış zamanları merkezi bilgisayara aktarılarak personel devam kontrolü yapılmaktadır.

Bu sayede puantaj ve bordroya esas olan bilgilerin kolay ve çok kısa bir süre içinde hazırlanması mümkün olmaktadır. Gerekli istatistiksel döküm ve listeler(Günlük ve Aylık Puantaj Dökümleri, Hareket Listeleri, Gelmeyenler, Geç Gelenler, Erken Çıkanlar, Fazla Mesai Yapanlar, İzinliler, vs.) alınmaktadır.

PROXIMITY-MIFARE KART OKUYUCU TERMİNALLER

Kadıköy Personel Devam Kontrolünde kullanılan kart okuyucu terminaller işletmenin giriş-çıkış noktalarına monte edilir, işe gelen personel kendi kimlik kartını bu cihazlara okutmak suretiyle giriş-çıkış kaydını oluşturur, terminal üzerinde bulunan çift satırlı, her satırı 16 karakterden oluşan ekran, tarih, saat bilgisini göstermekte ayrıca sesli uyarı vermektedir.

Kart okuyucu terminaller, yaklaşım tipi( proximity ), barkodlu ve mifare kartları okuyacak şekilde yapılandırabilir. Personel kartları standart kredi kartı büyüklüğünde olup, nem, ısı ve yağmurdan etkilenmemektedir.

Kart okuyucu terminallerde önceden hazırlanmış neden kartları kullanılabilmektedir. Personel önce uygun neden kartını (vizite, görevli, mazeret izni, vb.) cihaza okutmalı, hemen ardından kendi kartını okutmalıdır.

Terminaller üzerinde bir personelin diğeri yerine kart basmasını önlemek üzere turnike bağlantısı çıkışı bulunmaktadır. Bir defada bir tek kişinin geçişine izin veren turnikeler çift kart okutulması halinde sadece son okutulan kartı geçerli saymakta, daha öncekileri iptal etmektedir.

PDKS PROGRAMI

Kadıköy Personel Devam Kontrol Yazılımında toplanan bilgiler bilgisayarda işlenerek gerekli istatistiksel sonuçlar ve puantaj dökümü elde edilmektedir. Personele ait normal ve fazla mesailer ile hafta sonu, izin gibi bordroya esas olan hak ediş değerlerinin gün ve/veya saat cinsinden hesaplanması Personel Devam Kontrol Sistemi programı ile sağlanmaktadır.

Parametrelerin tanımlanmasıyla oluşturulan günlük çalışma şablonları yardımıyla program, personelin giriş-çıkış hareketlerini değerlendirerek günlük puantajları kişiler bazında hesaplanmaktadır. Her gün oluşturulan puantajlardan, personelin devam durumunu fazla mesai çalışmalarını, mazeretli mazeretsiz devamsızlıklarını izlemek mümkün olmaktadır. Ay sonunda oluşturulan aylık puantajlarda kişilerin aylık puantaj toplamları bulunmakta ve bunlar bordro hazırlanması amacıyla kullanılmaktadır. Kadıköy Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) programı Netsis, Eta, Logo, Link gibi pek çok muhasebe programı ile uyumlu çalışmaktadır.

Kadıköy Personel Devam Kontrol (PDKS) Programı ile sorunsuz bir şekilde personel kontrolü yapabilirsiniz ve iş yükünüz oldukça hafifler.

Ayrıca; Polimek Elektronik A.Ş ‘nin yazılım departmanının geliştirdiği “Web Tabanlı Personel Devam Kontrol Yazılımı” (web PDKS) şimdi piyasada. Artık personelinizin giriş-çıkış hareketleri ve ilgli raporlarına internet ortamında istediğiniz her yerden ulaşabilir, kontrollerinizi yapabilirsiniz.

POLİMEK PERSONEL DEVAM KONTROL PROGRAMI (PDKS) İÇERİĞİ

Kadıköy Personel devam kontrol (PDKS) programında istenildiği kadar personel tanımlaması yapılarak personellere genel ve özlük bilgileri girilebilir, sisteme kayıtlı fotoğrafları eklenebilir.

Departman ve bunlara bağlı alt bölüm tanımlaması istenilen sayıda yapılabilir. Sınırsız sayıda çalışma grubu(vardiya) tanımlanarak, personellere 4 gruba kadar bunlarında yetersiz kalması durumunda, personele ait oluşturulan çalışma takvimi üzerinden de istenildiği sayıda çalışma grubu ataması yapılabilir.

Grup tanımlamalarında çalışma saatleri, hafta tatil günleri, giriş-çıkış saatlerini yuvarlamada kullanılan tolerans değerleri, fazla mesai saatlerinin (normal, akdi, hht, genel) ayrımları, fazla mesailerde yapılan yemek kesintileri, prim uygulamaları oluşturulabilir.

Personel Devam Kontrol Programı içinde istenilen özellik ve türde tüm izin tanımlamaları oluşturularak, personellere işlenebilir.

Resmi tatil tanımlamaları yarım gün ve tam gün olmak üzere oluşturulabilir.

Çalışma takvimi kullanılarak çalışma grupları (vardiyaları) ve hafta tatil günleri sıklıkla değişen personellerin çalışma günlerine oluşturulan çalışma takvimleri üzerinden müdahale edilebilir.

Puantaj tanımlaması oluşturularak; fazla mesai giriş-çıkış saatleri yuvarlanıp, çalışan personellerin hafta tatilini nasıl hak edeceği belirlenebilir. SSK gün sayısı ayarlanıp gerekirse gün ve saat yuvarlaması yapılabilir. Normale kaydırma(normal mesainin eksik kısmını fazla mesaiden tamamlama) işlemi yapılabilir. Personele bir güne iki gün devamsızlık atama ve ay sonu toplam gün hesabı gibi ayarlamalar tanımlanabilir.

Kayıt düzeltme kısmından personellerin giriş-çıkış saatlerine gereken durumlarda elle müdahale edilebilir. (Kayıt ekleme-silme), aynı zamanda izinli olan personellere izin işlenebilir.

Personellere denkleştirme (telafi) çalışması, fazla mesai iptali, fazla mesai bölme işlemleri gerçekleştirilebilir.

Günlük personellerin giriş-çıkış, gelmeyenler, izin, geç kalanlar ve erken gidenler gibi raporları kontrol edilebilir.

Aylık puantaj sonrasında ayrıntılı ve ascii (toplam) raporlamalar alınabildiği gibi, ekstra devamsızlar, geç kalan, erken giden, fazla mesai, hafta tatilinde ve resmi tatilde çalışanlar gibi farklı raporlamalar da alınabilir.

Ay sonu oluşturulan puantajların programda kayıt altına alınmasıyla aylık ve yıllık raporlamalar alınabildiği gibi, yıllık izin takipleri de personel devam kontrol programı (PDKS) üzerinden kontrol edilebilmektedir.

Tüm raporlar kullanılan farklı formatlara (excel, word, pdf, jpeg v.b.) dönüştürülebildiği gibi, alınan puantaj sonucu bordro programları için aktarım dosyası sunarak, bordroların ayrıca bir işlem gerektirmeden hesaplanması sağlanmaktadır.

Personeller için ayrı ayrı raporlamalar oluşturulabildiği gibi filtre uygulanarak sicil, departman veya alt departman bazlı olmak üzere ayrı ayrı raporlar alınabilmektedir.

 • Kadıköy Pdks nedir
 • Kadıköy Pdks Sistemi
 • Kadıköy Pdks sistemi nedir
 • Kadıköy Pdks fiyat
 • Kadıköy Pdks fiyatları
 • Kadıköy Pdks sistemleri fiyatları
 • Kadıköy Pdks programı
 • Kadıköy Pdks sistemleri fiyatları
 • Kadıköy Pdks sistemi fiyatları
 • Kadıköy Pdks programı full
 • Kadıköy Ücretsiz Pdks programı
 • Kadıköy Personel devam kontrol sistemleri